AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. 3.PL
-1
6:00 - 7:00
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:20 - 10:05
3
10:20 - 11:05
4
11:15 - 12:00
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
1OV
14:40 - 15:25
2OV
15:30 - 16:15
3OV
16:20 - 17:05
4OV
17:10 - 17:55
5OV
18:00 - 18:45
6OV
18:50 - 19:35
7OV
19:40 - 20:25
Mon 25/9
308
ZSV
Slo
319
PED
Dvo
319
MAT
Šva
Knih
PED
Dvo
Knih
PSY
Ang
319
AJ
Dod
NJ
312
NJ
Krie
RJ
319
RJ
Obk
Tue 26/9
319
AJ
Kl
319
CJL
Luk
319
DEJ
Suk
Tv
TV
Hk
Tv
TV
Hk
319
EKL
Kl
117
MAT
Šva
Wed 27/9
117
ZSV
Slo
314
IT
Pit
314
IT
Pit
319
AJ
Kl
319
CJL
Luk
NJ
312
NJ
Krie
RJ
319
RJ
Obk
319
CJL
Luk
Thu 28/9
Fri 29/9
School holidays
Powered by