AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. 219 | 1ORT
-1
6:00 - 7:00
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:20 - 10:05
3
10:20 - 11:05
4
11:15 - 12:00
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
1OV
14:40 - 15:25
2OV
15:30 - 16:15
3OV
16:20 - 17:05
4OV
17:10 - 17:55
5OV
18:00 - 18:45
6OV
18:50 - 19:35
7OV
19:40 - 20:25
Mon 4/3
2.PL Rj
2.PV Rj
219
RJ
Obk,Obk
2.EM celá
219
AJ
Sch
1.EM celá
219
CJL
Luk
1.EM celá
219
CJL
Luk
2.EM celá
219
AJ
Pur
Tue 5/3
3.EM celá
219
MaMg
Ang
3.EM celá
219
EKO
Gry
1.OT celá
219
MT
Kar
1.PL Nj
219
AJ
Pur
1.PL Rj
1.PV Rj
219
RJ
Obk,Obk
4.PS celá
219
AJ
Kl
2.OP celá
219
NZ
Šev
2.SM celá
219
AJ
Kl
Wed 6/3
4.OT celá
219
ZFY
Luke
4.OT celá
219
AJ
Po
4.SČ celá
219
SPSS
Hrd
2.SM celá
219
EKO
Ulb
3.MK celá
219
EKO
Ulb
2.OP celá
219
MT
Rad
1.OT celá
219
ZBI
Kar
Thu 7/3
2.SM celá
219
CJL
Svo
2.SM celá
219
CJL
Svo
2.SČ celá
2.SM celá
219
MAT
Kaš,Kaš
2.EM celá
219
EKO
Čal
4.PL celá
219
AJ
Po
2.SM celá
219
UCE
Zo
1.OP celá
219
AJ
Haj
Fri 8/3
1.OP celá
219
AJ
Haj
1.OP celá
219
CHE
Kaš
3.EM RJ
3.MK RJ
219
RJ
Obk,Obk
4.OT celá
219
MAT
Hu
4.OT celá
219
VKO
Sv
4.OT celá
219
PRT
Krw
4.OT celá
219
PRT
Krw
4.OT celá
219
PRT
Krw
Powered by