AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. 314 | Učebna IT
-1
6:00 - 7:00
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:20 - 10:05
3
10:20 - 11:05
4
11:15 - 12:00
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
1OV
14:40 - 15:25
2OV
15:30 - 16:15
3OV
16:20 - 17:05
4OV
17:10 - 17:55
5OV
18:00 - 18:45
6OV
18:50 - 19:35
7OV
19:40 - 20:25
Mon 22/4
1.PV celá
314
TEA
Zo
2.PV celá
314
TEA
Čal
1.SM celá
314
AJ
Po
1.SM celá
314
AJ
Po
3.SČ celá
314
IT
Pit
3.SM celá
314
MAT
Šva
4.SČ celá
314
FG
Zo
Tue 23/4
2.SM celá
314
UP
Čal
2.SM celá
314
UP
Čal
4.PS celá
314
MPV
Mas
3.SM celá
314
PEK
Čal
1.SM celá
1.EM celá
314
IT
Rad,Rad
1.SM celá
1.EM celá
314
IT
Rad,Rad
Wed 24/4
3.OP celá
314
BEK
Kl
3.PL celá
314
IT
Pit
3.PL celá
314
IT
Pit
2.OP celá
2.SČ celá
314
IT
Pit,Pit
1.EM celá
314
TEA
Zo
Thu 25/4
1.PV celá
314
EVF
Gry
1.OP celá
1.OT celá
314
IT
Rad,Rad
1.OP celá
1.OT celá
314
IT
Rad,Rad
1.PL celá
314
IT
Rad
Fri 26/4
2.PV celá
314
PEK
Čal
3.PL celá
314
MAT
Šva
2.OŠ celá
314
PEK
Zo
2.PV celá
314
IT
Pit
2.PV celá
314
IT
Pit
1.PV celá
314
IT
Rad
Powered by