AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. 1.OŠ
-1
6:00 - 7:00
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:20 - 10:05
3
10:20 - 11:05
4
11:15 - 12:00
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
1OV
14:40 - 15:25
2OV
15:30 - 16:15
3OV
16:20 - 17:05
4OV
17:10 - 17:55
5OV
18:00 - 18:45
6OV
18:50 - 19:35
7OV
19:40 - 20:25
Mon 27/5
309
ZS
Sv
117
OP
Kos
119
SO
Sv
119
PP
Kos
116
RV
Hrd
Tue 28/5
OV2
119
OV
Šev
OV1
119
OV
Šev
OV2
119
OV
Šev
OV1
119
OV
Šev
OV2
119
OV
Šev
OV1
119
OV
Šev
117
SO
Sv
310
CJL
Slo
309
MAT
Šva
Wed 29/5
308
RV
Hrd
119
MAT
Šva
119
MAT
Šva
119
AJ
Po
Thu 30/5
303
IT
Rad
303
IT
Rad
119
FYZ
Kar
119
CHE
Tiz
309
CJL
Slo
309
ZSV
Slo
Fri 31/5
308
CHE
Tiz
204
RV
Hrd
119
SO
Sv
203b
ZSV
Slo
119
PP
Kos
Tv
TV
Kr
Tv
TV
Kr
Powered by