AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. Tížková Lucie
-1
6:00 - 7:00
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:20 - 10:05
3
10:20 - 11:05
4
11:15 - 12:00
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
1OV
14:40 - 15:25
2OV
15:30 - 16:15
3OV
16:20 - 17:05
4OV
17:10 - 17:55
5OV
18:00 - 18:45
6OV
18:50 - 19:35
7OV
19:40 - 20:25
Mon 22/4
2.PL celá
204
BIO
2.OŠ celá
312
BEK
1.SM celá
1.EM celá
204
CHE
1.PL celá
309
CHE
Tue 23/4
1.OT celá
203b
CHE
2.SM celá
203b
BIO
3.OT celá
221
BEK
šaA
Wed 24/4
1.SM celá
312
BIO
3.SČ celá
117
BEK
3.SM celá
312
EKL
1.EM celá
220
BEK
1.PV celá
320
CHE
1.PV celá
320
CHE
2.PL celá
204
BIO
hlB
ša
ša
Thu 25/4
2.PV celá
220
BEK
1.OŠ celá
Knih
CHE
1.OT celá
320
CHE
2.SM celá
303
BIO
2p
2p
Fri 26/4
1.OŠ celá
312
CHE
1.SM celá
220
BIO
1.SM celá
309
CHE
1.PL celá
309
CHE
2.OŠ celá
119
BEK
ji
ji
ji
ji
Powered by